Prověření pozemku online

Prověřením pozemku se myslí zjištění aktuální situace stavebni připravenosti, respektive zjištění pripravenosti vzhledem k účelu pozemku. Každý kdo prodává pozemek většinou tvrdí že je stavební, avšak rozdíl mezi stavebním pozemkem a pozemkem s možností výstavby je značný. Právě proto tu je služba prověření pozemku.

Prověření pozemku online

Prověřením pozemku se myslí zjištění aktuální situace stavebni připravenosti, respektive zjištění pripravenosti vzhledem k účelu pozemku. Každý kdo prodává pozemek většinou tvrdí že je stavební, avšak rozdíl mezi stavebním pozemkem a pozemkem s možností výstavby je značný. Právě proto tu je služba prověření pozemku.

Jistota prověřeného pozemku

Námi prověřený pozemek zíkává certifikát, vysvětluje k čemu je skutečně pozemek vhodný tak aby budoucí majitel měl jistotu kompletních informací. Díky zjištěným informacím jsme schopni v budoucnu pomoci majiteli s vyřízením stavebního povolení.

Jistota prověřeného pozemku

Námi prověřený pozemek zíkává certifikát, vysvětluje k čemu je skutečně pozemek vhodný tak aby budoucí majitel měl jistotu kompletních informací. Díky zjištěným informacím jsme schopni v budoucnu pomoci majiteli s vyřízením stavebního povolení.

Pro koho je služba určena

Pokud nechcete dopadnout jako ti, kdo si koupili pozemek a následně zjistili že záměr na něm nelze realizovat. Nebo patříte k makléřům kteří chtějí vystupovat na trhu profesionálně s veškterými informacemi? Tak právě pro Vás je tato služba urcena.

Majitelé pozemků

Stávající majitelé pozemků kteří chtějí pozemek prodat a nechají si ho prověřit aby věděli co prodávají.

Kupující

Klienti kteří chtějí koupit pozemek a mít jistotu co kupují.

Realitní makléři

Zprostředkovatelé prodeje kteří nechtějí mít starosti se zjišťováním co prodávají.

Naše služby

Služba zahrnuje


 • aktuální zastavitelnost pozemku

  co lze/nelze postavit

 • funkční využití pozemku

  jaký typ staveb

 • přípustné a nepřípustné stavby

  konkrétní výčet staveb

 • regulativy přípustných staveb

  velikost stavby plošná či výšková

 • zjistitelné limity území

  ochranné pásma

Benefity pro klienta


 • pro kupující služba určena zejména před uzavřením rezervační smlouvy na pozemek
 • pro prodávající služba určena pro stanovení kupní ceny
 • pro realitní makléře aby měli jistotu co prodávají

Cena služby


Cena služby: 899 Kč
Časová náročnost: do 48 hodin (v pracovní dny), do 24 hodin příplatek 30%

Stáhnout vzorový certifikát

Služba zahrnuje


 • aktuální zastavitelnost pozemku

  co lze/nelze postavit

 • funkční využití pozemku

  jaký typ staveb

 • přípustné a nepřípustné stavby

  konkrétní výčet staveb

 • regulativy přípustných staveb

  velikost stavby plošná či výšková

 • zjistitelné limity území

  ochranné pásma

 • budoucí zastavitelnost

  zjistíme zda neprobíhá změna územního plánu a zda má vliv na Váš pozemek, zjištění lhůty pro vyhodnocení územního plánu

 • inženýrské sítě

  zjistíme existenci ale i kapacitu, možnost a podmínky připojení, poplatky

 • přístup na pozemek

  zda není problém v připojení pozemku na komunikaci jak technicky tak legislativně

 • věcná práva

  zajistíme a vyhodnotíme znění smluv k věcným břemenům, služebnostem

 • pedologické informace

  bonitní jednotky půdy - výpočet ceny odvodu za zábor podle aktuální legislativy

 • zhodnocení

  v případě investice do nestavebních pozemků provedeme analýzu možného budoucího zhodnocení

Benefity pro klienta


 • pro kupující služba určena zejména před uzavřením kupní smlouvy
 • pro prodávající služba určena pro dodržení zákonných povinností, kdy je prodávající povinen seznámit se všemi okolnostmi kupujícího a tím se vyhne budoucímu napadnutí kupní smlouvy
 • pro vlastníka pozemku, který chce důkladně znát svou nemovitost a její aktuální i budoucí hodnotu

Cena služby


Cena služby: od 1.999 Kč
Časová náročnost: od 30 do 60 dnů

V případě posouzení více pozemků/lokality ceny individuální.
V případě aktualizace prověření vydaného do 12 měsíců sleva 50%

Služba zahrnuje


 • prověření geologického podloží pro založení staveb

  Cena služby: od 1.550 Kč

 • hydrogeologické prověření pozemku z hlediska výskytu podzemní vody a vsakování na pozemku

  Cena služby: od 4.550 Kč

 • radonové prověření z hlediska výskytu radonu na pozemku

  Cena služby: od 1.380 Kč

 • geodetické zamření pozemku

  Cena služby: od 450 Kč

Srovnání služeb

Základní prověření
Důkladné prověření
A Základní prověření
B Důkladné prověření
A
B

Aktuální zastavitelnost pozemku

Funkční využití pozemku

Přípustné a nepřípustné stavby

Regulativ přípustných staveb

Zjistitelné limity území

Budoucí zastavitelnost

Dostupnost inženýrské sítě

Přístup na pozemek

Věcná práva

Pedologické informace

Zhodnocení

Prověření geologického podloží pro založení stavby

od 1550 Kč

Hydrogeologické prověření pozemku z hlediska
výskytu podzemní vody a vsakování na pozemek

od 4550 Kč

Radonové prověření z hlediska výskytu radonu

od 1380 Kč

Geodetické zaměření pozemku

od 450 Kč

Poptávkový
formulář

A možná popis toho že po objednání služby bude vystavena zálohová faktura, která bude zaslána na email, a po její úhradě bude započato prověření. Po odeslání formuláře Vás kontaktujeme.Tato stránka používá Cookies lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit zde Souhlasím