Prověření pozemku online

Prověřením pozemku se myslí zjištění aktuální situace stavební připravenosti, respektive zjištění připravenosti vzhledem k účelu pozemku. Každý, kdo prodává pozemek, většinou tvrdí, že je stavební, avšak rozdíl mezi stavebním pozemkem a pozemkem s možností výstavby je značný. Právě proto tu je služba prověření pozemku.

Prověření pozemku online

Prověřením pozemku se myslí zjištění aktuální situace stavební připravenosti, respektive zjištění připravenosti vzhledem k účelu pozemku. Každý, kdo prodává pozemek, většinou tvrdí, že je stavební, avšak rozdíl mezi stavebním pozemkem a pozemkem s možností výstavby je značný. Právě proto tu je služba prověření pozemku.

Jistota prověřeného pozemku

Námi prověřený pozemek získává certifikát, vysvětluje, k čemu je skutečně pozemek vhodný, tak aby měl budoucí majitel jistotu kompletních informací. Díky zjištěným informacím jsme schopni v budoucnu pomoci majiteli s vyřízením stavebního povolení.

Jistota prověřeného pozemku

Námi prověřený pozemek získává certifikát, vysvětluje, k čemu je skutečně pozemek vhodný, tak aby měl budoucí majitel jistotu kompletních informací. Díky zjištěným informacím jsme schopni v budoucnu pomoci majiteli s vyřízením stavebního povolení.

Pro koho je služba určena

Pro vás, kteří nechcete dopadnout jako ti, kdo si koupili pozemek a následně zjistili, že záměr na něm nelze realizovat. Nebo patříte k makléřům, kteří chtějí vystupovat na trhu profesionálně s veškerými informacemi? Jsme tu právě pro vás!

Majitelé pozemků

Stávající majitelé pozemků, kteří chtějí pozemek prodat a nechají si ho prověřit, aby věděli, co prodávají.

Kupující

Klienti, kteří chtějí koupit pozemek a mít jistotu, co kupují.

Realitní makléři

Zprostředkovatelé prodeje, kteří nechtějí mít starosti se zjišťováním, co prodávají.

Naše služby

Služba zahrnuje


 • aktuální zastavitelnost pozemku

  co lze/nelze postavit

 • funkční využití pozemku

  jaký typ staveb

 • přípustné a nepřípustné stavby

  konkrétní výčet staveb

 • regulativy přípustných staveb

  velikost stavby plošná či výšková

 • zjistitelné limity území

  ochranné pásma

Benefity pro klienta


 • pro kupující služba určena zejména před uzavřením rezervační smlouvy na pozemek
 • pro prodávající služba určena pro stanovení kupní ceny
 • pro realitní makléře aby měli jistotu co prodávají

Cena služby


Cena služby: 899 Kč
Časová náročnost: do 48 hodin (v pracovní dny), do 24 hodin příplatek 30%

Služba zahrnuje


 • aktuální zastavitelnost pozemku

  co lze/nelze postavit

 • funkční využití pozemku

  jaký typ staveb

 • přípustné a nepřípustné stavby

  konkrétní výčet staveb

 • regulativy přípustných staveb

  velikost stavby plošná či výšková

 • zjistitelné limity území

  ochranné pásma

 • budoucí zastavitelnost

  zjistíme zda neprobíhá změna územního plánu a zda má vliv na Váš pozemek, zjištění lhůty pro vyhodnocení územního plánu

 • inženýrské sítě

  zjistíme existenci ale i kapacitu, možnost a podmínky připojení, poplatky

 • přístup na pozemek

  zda není problém v připojení pozemku na komunikaci jak technicky tak legislativně

 • věcná práva

  zajistíme a vyhodnotíme znění smluv k věcným břemenům, služebnostem

 • pedologické informace

  bonitní jednotky půdy - výpočet ceny odvodu za zábor podle aktuální legislativy

 • zhodnocení

  v případě investice do nestavebních pozemků provedeme analýzu možného budoucího zhodnocení

Benefity pro klienta


 • pro kupující služba určena zejména před uzavřením kupní smlouvy
 • pro prodávající služba určena pro dodržení zákonných povinností, kdy je prodávající povinen seznámit se všemi okolnostmi kupujícího a tím se vyhne budoucímu napadnutí kupní smlouvy
 • pro vlastníka pozemku, který chce důkladně znát svou nemovitost a její aktuální i budoucí hodnotu

Cena služby


Cena služby: od 1.999 Kč
Časová náročnost: od 30 do 60 dnů

V případě posouzení více pozemků/lokality ceny individuální.
V případě aktualizace prověření vydaného do 12 měsíců sleva 50%

Služba zahrnuje


 • prověření geologického podloží pro založení staveb

  Cena služby: od 1.550 Kč

 • hydrogeologické prověření pozemku z hlediska výskytu podzemní vody a vsakování na pozemku

  Cena služby: od 4.550 Kč

 • radonové prověření z hlediska výskytu radonu na pozemku

  Cena služby: od 1.380 Kč

 • geodetické zamření pozemku

  Cena služby: od 450 Kč

Služba zahrnuje


 • aktuální zastavitelnost pozemku

  co lze/nelze postavit

 • funkční využití pozemku

  jaký typ staveb

 • přípustné a nepřípustné stavby

  konkrétní výčet staveb

 • regulativy přípustných staveb

  velikost stavby plošná či výšková

 • zjistitelné limity území

  ochranné pásma

 • budoucí zastavitelnost

  zjistíme zda neprobíhá změna územního plánu a zda má vliv na Váš pozemek, zjištění lhůty pro vyhodnocení územního plánu

 • inženýrské sítě

  zjistíme existenci ale i kapacitu, možnost a podmínky připojení, poplatky

 • přístup na pozemek

  zda není problém v připojení pozemku na komunikaci jak technicky tak legislativně

 • věcná práva

  zajistíme a vyhodnotíme znění smluv k věcným břemenům, služebnostem

 • pedologické informace

  bonitní jednotky půdy - výpočet ceny odvodu za zábor podle aktuální legislativy

 • zhodnocení

  v případě investice do nestavebních pozemků provedeme analýzu možného budoucího zhodnocení

 • architektonická studie stavby

  návrh nejvhodnější stavby pro daný pozemek

 • dokumentace pro stavební řízení

  výkresy pro stavební řízení

 • dokumentace pro územní řízení

  výkresy pro územní řízení

 • požárně bezpečnostní řešení

  výkresy požárně nebezpečných úseků a odstupů, zpráva o řešení

 • průkaz energetické náročnosti budovy

  průkaz energetické náročnosti včetně výpočtu a návrhu dimenze vytápění.

 • vynětí ze ZPF

  výpočet pro stanovení vynětí ze zemědělského půdního fondu

 • hydrogeologický průzkum

  hydrogeologický posudek a průzkum pro návrh likvidace dešťových vod

 • inženýring pro ohlášení stavby

  kroky, žádosti, jednání pro ohlášení stavby

Benefity pro klienta


 • pro kupujícího 100% Garance a jistota možnosti realizace konkrétního stavebního záměru a časová úspora minimálně 6 měsíců pro realizaci stavebního záměru
 • pro prodávajícího 100% Garance stavebnosti pozemku a zvýšení hodnoty pozemku díky časové úspoře
 • pro vlastníka pozemku nejsnazší cesta ke splnění legislativních požadavků pro zahájení stavby

Cena služby


Cena služby: od 106.777 Kč
Časová náročnost: od 5 měsíců do 8 měsíců

V případě požadavků ze stavebního úřadu na větší rozsah potřebných dokumentů se cena může měnit.

Srovnání služeb

Základní prověření
Důkladné prověření
A Základní prověření
B Důkladné prověření
A
B

Aktuální zastavitelnost pozemku

Funkční využití pozemku

Přípustné a nepřípustné stavby

Regulativ přípustných staveb

Zjistitelné limity území

Budoucí zastavitelnost

Dostupnost inženýrské sítě

Přístup na pozemek

Věcná práva

Pedologické informace

Zhodnocení

Prověření geologického podloží pro založení stavby

od 1550 Kč

Hydrogeologické prověření pozemku z hlediska
výskytu podzemní vody a vsakování na pozemek

od 4550 Kč

Radonové prověření z hlediska výskytu radonu

od 1380 Kč

Geodetické zaměření pozemku

od 450 Kč

Poptávkový
formulář

Na základě poptávky Vám bude vystavena zálohová faktura s potvrzením rozsahu a termínu dodané služby, jejíž úhradou se služby objednají a bude zahájeno prověřování. V případě nejasností v poptávkovém formuláři Vás budeme kontaktovat.Tato stránka používá Cookies v souladu s pravidly GDPR zde Souhlasím